Мебели

За организацията:

 

Основни цели и задачи на браншовата организация 

Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ е учредена през 1992 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел. В момента при нас членуват над 320 фирми, 7 професионални гимназии и Лесотехнически университет и сме единствената организация с нестопанска цел на национално ниво в бранша.  В БКДМП на доброволни начала могат да членуват юридически и физически лица заети с производствена, търговска, изследователска и друга дейност свързана с преработването на дървесина, производството и търговията с дървесни материали, мебели, дограма, дървени къщи, както и производството и търговията с машини, продукти, материали и обков свързани с дървопреработването и производството на мебели.

 

Основни дейности и подходи на БКДМП за постигане на набелязаните цели и задачи:

 

Контакти: